Masa Purba dan Integrasi di Bawah Hindu Budha1.        Kebudayaan Lembah Sungai Indus
Ungkapan mengenai sejarah manusia di kawasan itu barulah terlihat ketika ditemukan sejumlah peniggalan purba di lembah Indus, yang membuat para ahli menyebutkan adanya peradaban Lembah Indus yang terkenal juga dengan nama peradaban Harappa dan Monhenjodaro di sekitar masa 2.300 SM. Letak pusat kebudayaan Lembah Indus tepatnya di daerah perbukitan Baluchistan, yang menghasilkan kebudayaan Nal, dengan pantai Makran hingga sisi barat Delta Indus, yang menghasilkan kenudayaan Kulli. Juga terdapat di sepanjang sungai-sungai di Rajastan serta Punjab. Yang di maksud denagn kebudayaan Harappa meliputi daerah Punjab, Indus, dan Rajastan.
2.        Kebudayaan Lembah sungai Gangga  
Yang di maksud Lembah Sunagi Gangga yaitu daerah yang berada di anatara dua sungai Yamuna hingga Gangga, dan di kenal pula daerah tersebut dengan nama Lembah Doab yang berarti dua aliran sungai. Jenis peninggalan yang didapat di sana antara lain kapak genggam dari batu serta berbagai pecahan barang-barang tembikar dan lain-lain.
3.        Kebudayaan India Tengah Tertua dn Megalitikum India Selatan
Secara logis dapatlah difahami kalau dari Lembah Gangga ini kemudian kebudayaan bergerak ke arah timur, yaitu ke Benggala serta kemudian Rissa, yang merupakan daerah perpantaian timur di India. Di Jangada, dekat sungai Rishikulya di sebelah selatan Orissa penduduk masih hidup pada tingkat kebudayaan besi.
4.        Kebudayaan Arya pada Masa Veda
Bangsa Indo-Arya itu mendiami kawasan di sebelah timur sungai Indus, di antara sungai Sutlej dan Yamuna, dan daerah itu kemudian lebih di kenal sebagai Brahmanavatara atau Aryavatara. Yang di maksud adalah tempat-tempat dimana kaum Brahmana ataupun orang-orang Arya bertempat tinggal.
5.        Hubungan dengan Bangsa Persia
Hubungan antara India dengan bangsa-bangsa di sebelah barat, berupa pengiriman iuran untuk membiayai operasi angkatan perang besar yang dikerahkan oleh Xerxes dari Persia untuk menyerang Yunani dalam tahun 480 SM. 
Blogger
Disqus

No comments