Sumbangan Peradaban Yunani terhadap Eropa Modern

Sumbangan peradaban Yunani terhadap Eropa Modern adalah pada bidang Seni,Ilmu Pengetahuan,dan Atletik. Pada bidang seni Yunani memberikan suatu pertunjukan seni yang populer di Eropa dan dunia yaitu Drama. Pada ilmu pengetahuan Yunani menyumbangkan banyak pengembangan ilmu pengetahuan seperti hukum Phytagoras yg diciptakan oleh Phytagoras(ahli matematika), Sumpah Etika Kedokteran oleh Hippocrates(ahli kedokteran), dan kemajuan pada ilmu astronomi dan Geografi. Dalam bidang Atletik Yunani telah menyumbangkan banyak cabang atletik. Selain itu,Olimpiade Dunia juga tidak luput kaitanya dengan Olimpiade yang diadakan di Yunani pada zaman dahulu.
Blogger
Disqus

No comments